Wahabi

merupakan satu pemikiran yang bercanggah dengan ahli sunah wal jamaah dan telah difatwakan menyeleweng oleh kebanyakan majlis agama Islam negeri.

Back to top button